Oznámenie č. 361/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vojensko-technickej spolupráci

Čiastka 144/2001
Platnosť od 13.09.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 9 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 23. marca 2001.

361

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vojensko-technickej spolupráci.

V súlade s článkom 9 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 23. marca 2001.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.