Oznámenie č. 335/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Maltskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 137/2001
Platnosť od 24.08.2001

335

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov ministrov zahraničných vecí Slovenskej republiky a Maltskej republiky z 19. marca 2001 a 13. júna 2001 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Maltskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Maltskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky

(Valletta 16. júla 1976, vyhláška č. 29/1977 Zb.)

2. Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky

(Praha 10. septembra 1979, vyhláška č. 76/1980 Zb.)

3. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

(Praha 11. januára 1980, vyhláška č. 2/1981 Zb.)

4. Dohoda o hospodárskej, priemyselnej a technickej kooperácii medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky

(Valletta 29. augusta 1980)

5. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

(Valletta 26. mája 1981)

6. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky o leteckých službách medzi ich územím a za ním

(Valletta 11. novembra 1981, vyhláška č. 129/1982 Zb.)

7. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Malta o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty

(Sliema 28. septembra 1990, oznámenie č. 12/1991 Zb.)

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.