Rozhodnutie č. 320/2001 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Čiastka 135/2001
Platnosť od 23.08.2001

320

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

zo 17. augusta 2001

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Podľa § 23 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku

vyhlasujem

voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov a

určujem

deň konania volieb na sobotu 1. decembra 2001.

Jozef Migaš v. r.