Oznámenie č. 318/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Marockého kráľovstva

Čiastka 134/2001
Platnosť od 11.08.2001
Redakčná poznámka

Platnosť dohody sa skončí 23. januára 2002 na základe článku 10.

318

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 69 z 24. januára 2001 schválila výpoveď Dohody o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Marockého kráľovstva podpísanej v Bratislave 23. januára 1992 (vyhláška č. 329/1992 Zb.).

Platnosť dohody sa skončí 23. januára 2002 na základe článku 10.