Zákon č. 315/2001 Z. z.Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore

Čiastka 132/2001
Platnosť od 11.08.2001
Účinnosť od 01.03.2021
Redakčná poznámka

okrem § 4 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2001, § 15 ods. 1 a 2, ktorý nadobúda účinnosť 31. októbra 2001, a § 112, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2003 § 112 po zmene predpisom č. 666/2002 Z. z. nadobúda účinnosť 1. 1. 2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2021 76/2021 Z. z. Aktuálne znenie
09.04.2020 - 28.02.2021 73/2020 Z. z.
01.01.2020 - 08.04.2020 319/2019 Z. z., 466/2019 Z. z.
01.01.2019 - 31.12.2019 177/2018 Z. z., 347/2018 Z. z.
01.07.2016 - 31.12.2018 125/2016 Z. z.
01.01.2016 - 30.06.2016 375/2015 Z. z.
01.09.2015 - 31.12.2015 129/2015 Z. z.
01.01.2015 - 31.08.2015 307/2014 Z. z.
01.04.2014 - 31.12.2014 37/2014 Z. z.
01.08.2013 - 31.03.2014 190/2013 Z. z.
01.05.2013 - 31.07.2013 80/2013 Z. z.
01.01.2013 - 30.04.2013 438/2002 Z. z., 345/2012 Z. z.
01.01.2012 - 31.12.2012 400/2011 Z. z.
01.04.2011 - 31.12.2011 48/2011 Z. z.
01.01.2011 - 31.03.2011 543/2010 Z. z.
01.07.2010 - 31.12.2010 151/2010 Z. z.
01.01.2010 - 30.06.2010 82/2009 Z. z., 602/2009 Z. z.
30.05.2009 - 31.12.2009 199/2009 Z. z.
01.04.2009 - 29.05.2009 82/2009 Z. z.
01.01.2009 - 31.03.2009 445/2008 Z. z., 591/2008 Z. z.
01.01.2008 - 31.12.2008 330/2007 Z. z., 519/2007 Z. z., 614/2007 Z. z.
01.09.2007 - 31.12.2007 327/2007 Z. z.
01.07.2007 - 31.08.2007 256/2007 Z. z.
01.07.2006 - 30.06.2007 404/2006 Z. z.
01.01.2006 - 30.06.2006 561/2005 Z. z.
01.07.2005 - 31.12.2005 254/2005 Z. z.
01.01.2005 - 30.06.2005 315/2001 Z. z., 729/2004 Z. z.
01.09.2004 - 31.12.2004 382/2004 Z. z.
01.08.2004 - 31.08.2004 447/2004 Z. z.
01.07.2004 - 31.07.2004 365/2004 Z. z.
01.05.2004 - 30.06.2004 180/2004 Z. z., 215/2004 Z. z.
01.01.2004 - 30.04.2004 424/2003 Z. z., 451/2003 Z. z., 462/2003 Z. z. Delená účinnosť
01.01.2003 - 31.12.2003 438/2002 Z. z., 666/2002 Z. z.
01.04.2002 - 31.12.2002
31.10.2001 - 31.03.2002 Delená účinnosť
01.09.2001 - 30.10.2001 Delená účinnosť