Oznámenie č. 31/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Filipínskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 13/2001
Platnosť od 03.02.2001

31

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 15. októbra 1997 a 21. januára 1998 medzi Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Indonézskej republike a Veľvyslanectvom Filipínskej republiky v Indonézskej republike bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Filipínskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Filipínskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Filipínskou republikou
(New York 8. októbra 1974, vyhláška č. 105/1975 Zb.)

2. Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Filipínskej republiky
(Manila 9. marca 1977, vyhláška č. 134/1979 Zb.)

3. Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Filipínskej republiky
(Manila 1. júna 1983)

4. Memorandum o dohode o spolupráci v oblasti poľnohospodárskych vied a technológie medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Filipínskej republiky
(Rím 14. novembra 1989)

5. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Filipínskej republiky o leteckej doprave
(Praha 23. apríla 1992, oznámenie č. 602/1992 Zb.).

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.