Oznámenie č. 30/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Indonézskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 13/2001
Platnosť od 03.02.2001

30

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 21. októbra 1997 a 22. februára 1999 medzi Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Indonézskej republike a Ministerstvom zahraničných vecí Indonézskej republiky bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Indonézskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Indonézskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohoda o spolupráci vo vede, školstve a kultúre medzi Československou republikou a Indonézskou republikou

(Djakarta 31. mája 1958)

2. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Indonézskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci

(Djakarta 31. mája 1958)

3. Dohoda o hospodárskej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indonézskej republiky

(Praha 19. júla 1960)

4. Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Indonézskou republikou

(Praha 29. mája 1961, vyhláška č. 15/1963 Zb.)

5. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Indonézskou republikou o platobných záväzkoch Indonézie a Protokol

(Praha 22. septembra 1967)

6. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indonézskej republiky o konsolidácii indonézskych záväzkov z dlhov

(Praha 3. júna 1971, registrované v čiastke 23/1971 Zb.)

7. Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Indonézie

(Praha 10. mája 1972, vyhláška č. 56/1977 Zb.)

8. Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indonézskej republiky

(Praha 11. marca 1975, vyhláška č. 21/1976 Zb.)

9. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indonézskej republiky o ustanovení zmiešanej komisie pre rozvoj obchodnej a hospodárskej spolupráce uzatvorená výmenou nót

(Djakarta 28. mája 1985)

10. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indonézskej republiky o zmene prílohy k Dohode o leteckej doprave z 10. mája 1972 uzatvorená výmenou nót

(Djakarta 18. januára 1986).

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.