Oznámenie č. 296/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 124/2001
Platnosť od 27.07.2001

296

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením z 2. mája 2001 č. 388 schválila vypovedanie Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied podpísanej v Kábule 29. apríla 1987 (vyhláška č. 103/1987 Zb.).

Platnosť dohody sa skončí 29. apríla 2002 na základe článku 12.