Oznámenie č. 294/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 123/2001
Platnosť od 26.07.2001

294

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením z 24. januára 2001 č. 71 schválila vypovedanie Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva podpísaného v Alžíri 16. septembra 1966 (vyhláška č. 12/1967 Zb.).

Platnosť dohovoru sa skončí 16. septembra 2001 na základe článku 13.