Oznámenie č. 293/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky

Čiastka 123/2001
Platnosť od 26.07.2001

293

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením z 24. januára 2001 č. 70 schválila vypovedanie Dohody o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky podpísanej v Prahe 29. mája 1964 (vyhláška č. 11/1967 Zb.).

Platnosť dohody sa skončí 19. augusta 2001 na základe článku 12.