Vyhláška č. 292/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú národné prírodné pamiatky

Čiastka 123/2001
Platnosť od 26.07.2001
Účinnosť od 01.08.2001

292

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 9. júla 2001,

ktorou sa vyhlasujú národné prírodné pamiatky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 a § 19 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:


§ 1

Prírodné pamiatky uvedené v prílohe sa vyhlasujú za národné prírodné pamiatky.

§ 2

Dokumentácia národných prírodných pamiatok uvedených v prílohe je uložená na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Banskej Bystrici, na Okresnom úrade v Brezne, na Okresnom úrade v Revúcej, na Okresnom úrade v Rimavskej Sobote, na Krajskom úrade v Košiciach, na Okresnom úrade v Rožňave, na Okresnom úrade v Spišskej Novej Vsi, na Krajskom úrade v Prešove, na Okresnom úrade v Poprade, na Krajskom úrade v Žiline, na Okresnom úrade v Dolnom Kubíne, na Okresnom úrade v Liptovskom Mikuláši a na Okresnom úrade v Martine.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2001.


László Miklós v. r.


Príloha k vyhláške č. 292/2001 Z. z.

NÁRODNÉ PRÍRODNÉ PAMIATKY

Por. č. Názov Okres
1. Jaskyňa mŕtvych netopierov Brezno
2. Bobačka Revúca
3. Podbanište Rimavská Sobota
4. Stratenská jaskyňa Rožňava
5. Medvedia jaskyňa Spišská Nová Ves
6. Javorinka Poprad
7. Oravské hradné bralo Dolný Kubín
8. Jaskyňa zlomísk Liptovský Mikuláš
9. Okno Liptovský Mikuláš
10. Starý hrad Liptovský Mikuláš
11. Štefanova Liptovský Mikuláš
12. Veľká ľadová priepasť Liptovský Mikuláš
13. Zápoľná Liptovský Mikuláš
14. Záskočská jaskyňa Liptovský Mikuláš
15. Perlová jaskyňa Martin