Oznámenie č. 270/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/2000 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Zjednodušenie formalít pri preprave tovaru“ z 20. decembra 2000 o zmene dodatkov II a III Dohovoru z 20. mája 1987 o zjednodušení formalít pri preprave tovaru

Čiastka 111/2001
Platnosť od 12.07.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 2 rozhodnutie nadobudlo platnosť 20. decembra 2000 s účinnosťou od 1. júla 2001.

270

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. decembra 2000 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie č. 1/2000 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Zjednodušenie formalít pri preprave tovaru“ z 20. decembra 2000 o zmene dodatkov II a III Dohovoru z 20. mája 1987 o zjednodušení formalít pri preprave tovaru.

V súlade s článkom 2 rozhodnutie nadobudlo platnosť 20. decembra 2000 s účinnosťou od 1. júla 2001.

Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.