Oznámenie č. 269/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/2000 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ z 20. decembra 2000 o zmene Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987

Čiastka 111/2001
Platnosť od 12.07.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 7 ods. 1 rozhodnutie nadobudlo platnosť 20. decembra 2000 s účinnosťou od 1. júla 2001 na základe článku 7 ods. 2.

269

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. decembra 2000 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie č. 1/2000 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ z 20. decembra 2000 o zmene Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987.

V súlade s článkom 7 ods. 1 rozhodnutie nadobudlo platnosť 20. decembra 2000 s účinnosťou od 1. júla 2001 na základe článku 7 ods. 2.

Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.