Zákon č. 261/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Čiastka 109/2001
Platnosť od 12.07.2001
Účinnosť od 01.09.2001

OBSAH