Oznámenie č. 25/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o vzájomných bezvízových cestách občanov

Čiastka 11/2001
Platnosť od 31.01.2001
Redakčná poznámka

Platnosť dohody skončila 31. decembra 2000 na základe článku 14.

25

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 140 z 15. marca 2000 schválila vypovedanie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o vzájomných bezvízových cestách občanov podpísanej v Minsku 20. septembra 1995 (vyhláška č. 76/1996 Z. z.).

Platnosť dohody sa skončila 31. decembra 2000 na základe článku 14.