Oznámenie č. 24/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnej ochrane klasifikovaných informácií, materiálov a dokumentov

Čiastka 11/2001
Platnosť od 31.01.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 13. novembra 2000, na základe článku 15 ods. 1.

24

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. septembra 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnej ochrane klasifikovaných informácií, materiálov a dokumentov.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 13. novembra 2000, na základe článku 15 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.