Zákon č. 223/2001 Z. z.Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 93/2001
Platnosť od 21.06.2001
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

okrem 1. § 39 ods. 6, § 41 ods. 11, § 42 ods. 8, § 43 ods. 1, § 44 ods. 1, § 45 ods. 1, § 46 ods. 1 a 2, § 47 ods. 1, § 48 ods. 1 a 2 a článku III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002, 2. § 8 ods. 2 vo väzbe na ods. 3 písm. a) a b), § 22, § 41 ods. 10, § 42 ods....

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 79/2015 Z. z. Aktuálne znenie
31.12.2015 - 31.12.2015
01.12.2015 - 30.12.2015 262/2015 Z. z.
01.01.2015 - 30.11.2015 399/2014 Z. z.
01.01.2014 - 31.12.2014 290/2013 Z. z., 346/2013 Z. z., 388/2013 Z. z., 484/2013 Z. z.
01.10.2013 - 31.12.2013 180/2013 Z. z.
01.01.2013 - 30.09.2013 343/2012 Z. z.
03.08.2011 - 31.12.2012 258/2011 Z. z.
01.05.2010 - 02.08.2011 119/2010 Z. z., 145/2010 Z. z.
01.01.2010 - 30.04.2010 24/2004 Z. z.
01.12.2009 - 31.12.2009 386/2009 Z. z.
01.11.2009 - 30.11.2009 386/2009 Z. z.
05.05.2009 - 31.10.2009 160/2009 Z. z.
01.02.2009 - 04.05.2009 8/2009 Z. z.(nepriamo)
01.01.2009 - 31.01.2009 515/2008 Z. z., 519/2008 Z. z.
15.12.2008 - 31.12.2008 514/2008 Z. z.
01.07.2006 - 14.12.2008 733/2004 Z. z.
01.04.2006 - 30.06.2006 127/2006 Z. z.
01.01.2006 - 31.03.2006 24/2004 Z. z., 532/2005 Z. z., 571/2005 Z. z. Delená účinnosť
01.11.2005 - 31.12.2005 479/2005 Z. z.
13.08.2005 - 31.10.2005 733/2004 Z. z.
01.01.2005 - 12.08.2005 24/2004 Z. z., 443/2004 Z. z., 582/2004 Z. z.(nepriamo), 587/2004 Z. z., 733/2004 Z. z. Delená účinnosť
01.08.2004 - 31.12.2004 443/2004 Z. z.
01.05.2004 - 31.07.2004 24/2004 Z. z.
01.03.2004 - 30.04.2004 24/2004 Z. z.
01.02.2004 - 29.02.2004 17/2004 Z. z.(nepriamo)
01.01.2004 - 31.01.2004 188/2003 Z. z., 525/2003 Z. z.
31.07.2003 - 31.12.2003 245/2003 Z. z.
01.01.2003 - 30.07.2003 529/2002 Z. z. Delená účinnosť
01.10.2002 - 31.12.2002 529/2002 Z. z.
01.09.2002 - 30.09.2002 393/2002 Z. z.
01.07.2002 - 31.08.2002 261/2002 Z. z. Delená účinnosť
01.04.2002 - 30.06.2002 96/2002 Z. z.
01.01.2002 - 31.03.2002 553/2001 Z. z. Delená účinnosť
01.07.2001 - 31.12.2001