Oznámenie č. 191/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Britskou radou Slovensko a Školou slovanských a východoeurópskych štúdií na University College v Londýne na školské roky 2001/2002 až 2003/2004

Čiastka 80/2001
Platnosť od 30.05.2001
Redakčná poznámka

Memorandum nadobudlo platnosť dňom podpisu, t. j. 15. marca 2001, na základe článku 17.

191

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. marca 2001 bolo v Bratislave podpísané Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Britskou radou Slovensko a Školou slovanských a východoeurópskych štúdií na University College v Londýne na školské roky 2001/2002 až 2003/2004.

Memorandum nadobudlo platnosť dňom podpisu, t. j. 15. marca 2001, na základe článku 17.

Do textu memoranda možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.