Oznámenie č. 190/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o ochrane klasifikovaných informácií a materiálov

Čiastka 80/2001
Platnosť od 30.05.2001 do31.07.2005
Zrušený 329/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 14 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 6. marca 2001.

190

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. septembra 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o ochrane klasifikovaných informácií a materiálov.

V súlade s článkom 14 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 6. marca 2001.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.