Rozhodnutie č. 144/2001 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 61/2001
Platnosť od 24.04.2001

144

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 11. apríla 2001

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 30. júna 2001;

b) podľa § 48 ods. 5 lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Jozef Migaš v. r.

Příloha 01

Príloha č. 1

k rozhodnutiu predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 144/2001 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,

v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 30. júna 2001

Obec, mestská časť Volí sa Okres Kraj
Bellova Ves starosta &nbsp Dunajská Streda Trnavský kraj
Mad starosta &nbsp Dunajská Streda
Oľdza &nbsp poslanec Dunajská Streda
Chvojnica &nbsp poslanci Prievidza Trenčiansky kraj
Mestečko starosta &nbsp Puchov
Liptovská Lužná starosta &nbsp Ružomberok Žilinský kraj
Brieštie &nbsp poslanec Turčianske Teplice
Kal'amenová &nbsp poslanec Turčianske Teplice
Bulhaty starosta &nbsp Lučenec Banskobystrický kraj
Lovinobaňa starosta &nbsp Lučenec
Breznička starosta &nbsp Poltár
Magnezitovce starosta &nbsp Revúca
Muránska Huta starosta &nbsp Revúca
Bartošova Lehôtka starosta &nbsp Žiar nad Hronom
Kremnické Bane starosta &nbsp Žiar nad Hronom
Buglovce starosta &nbsp Levoča Prešovský kraj
Vyšný Slavkov starosta &nbsp Levoča
Bodružal starosta &nbsp Svidník
Košice - mestská časť Luník IX starosta &nbsp Košice II Košický kraj
Petrikovce starosta &nbsp Michalovce
Plešivec starosta &nbsp Rožňava
Veľké Ozorovce starosta &nbsp Trebišov

Příloha 02

Príloha č. 2

k rozhodnutiu predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 144/2001 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 30. júna 2001

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
64 dní 16 - 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce, mestskej časti ku dňu vyhlásenia volieb obec mestská časť 27. 4. 2001
54 dní 9 - 3 Určenie a zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, aký sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva obecné zastupiteľstvo 7. 5. 2001
47 dní 16 - 2
21 - 1,2
Podanie kandidátnych listín politické strany a nezávislí kandidáti 14. 5. 2001
47 dní 14 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 14. 5. 2001
43 dní 14 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisie miestna volebná komisia 18. 5. 2001
36 dní 17 - 2
22 - 2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva, na starostu obce a na starostu mestskej časti miestna volebná komisia 25. 5. 2001
30 dní 10 - 2 Určenie volebných okrskov a volebných miestností starosta obce, starosta mestskej časti 31. 5. 2001
25 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna volebná komisia 5. 6. 2001
22 dní 13 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania okresnej volebnej komisie okresná volebná komisia 8. 6. 2001
19 dní 30 - 1 Začiatok volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 11. 6. 2001
19 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec mestská časť 11. 6. 2001
15 dní 15 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 15. 6. 2001
10 dní 15 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková volebná komisia 20. 6. 2001
48 hodín 30 - 3 Skončenie volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 28. 6. 2001
&nbsp 26 - 1 Volebný deň okrsková volebná komisia 30. 6. 2001