Oznámenie č. 14/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Malajziou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 7/2001
Platnosť od 25.01.2001

14

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 15. októbra 1997 a 3. decembra 1997 medzi Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Indonézskej republike a Veľvyslanectvom Malajzie v Indonézskej republike bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Malajziou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Malajziou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Obchodná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Malajskom
(Kuala Lumpur 20. novembra 1972, vyhláška č. 130/1973 Zb.)

2. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Malajzie o leteckých službách medzi a za ich územiami
(Praha 2. mája 1973, vyhláška č. 90/1973 Zb.)

3. Dojednanie o čiastočnom zrušení vízovej povinnosti medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Malajzie
(Kuala Lumpur 17. mája 1991, oznámenie č. 434/1991 Zb.).

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.