Oznámenie č. 137/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Rozvojovým programom OSN (UNDP) o poskytovaní podporných služieb

Čiastka 57/2001
Platnosť od 13.04.2001 do24.11.2006
Zrušený 600/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou listov 11. októbra 2000.

137

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. októbra 2000 a 11. októbra 2000 bola podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Rozvojovým programom OSN (UNDP) o poskytovaní podporných služieb.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou listov 11. októbra 2000.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.