Oznámenie č. 11/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Singapurskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 5/2001
Platnosť od 17.01.2001

11

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót zo 4. mája 1993 a z 15. októbra 1997 medzi Ministerstvom zahraničných vecí Singapurskej republiky a Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Indonézskej republike bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Singapurskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Singapurskou republikou zostal v platnosti tento zmluvný dokument:

Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Singapurskou republikou o leteckých službách medzi a za ich územiami
(Singapur 7. septembra 1971, vyhláška č. 55/1973 Zb.).

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.