Redakčné oznámenie č. r1/c22/2000 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 349/1999 Z. z.

Čiastka 22/2000
Platnosť od 16.02.2000 do31.12.2000

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 349/1999 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov

1. V prílohe č. 2 má byť namiesto kódu colného sadzobníka „2847“ správne uvedený kód colného sadzobníka „2847 00 00“.

2. V prílohe č. 3 má byť namiesto kódu colného sadzobníka „8441 80“ správne uvedený kód colného sadzobníka „8441 80 00“ a namiesto kódu colného sadzobníka „8471 41 99“ správne uvedený kód colného sadzobníka „8471 41 90“.