Redakčné oznámenie č. r1/c127/2000 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 225/2000 Z. z.

Čiastka 127/2000
Platnosť od 04.10.2000 do31.12.2005
Zrušený 473/2005 Z. z.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

oprave chyby

v zákone č. 225/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách)

V 18. bode v § 17 ods. 4 má byť namiesto čísla „1“ správne uvedené číslo „2“.