Oznámenie č. 67/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Štátu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 30/2000
Platnosť od 01.03.2000
Redakčná poznámka

Platnosť dohody sa končí 11. marca 2000 na základe článku 12.

67

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 600 zo 7. júla 1999 schválila výpoveď Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Štátu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied podpísanej v Kuvajte 18. decembra 1979 (vyhláška č. 78/1980 Zb.). Nóta o výpovedi bola zaslaná Štátu Kuvajt Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Abu Dhabi 11. augusta 1999.

Platnosť dohody sa končí 11. marca 2000 na základe článku 12.