Oznámenie č. 64/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 29/2000
Platnosť od 26.02.2000
Redakčná poznámka

Platnosť dohody sa skončila 20. apríla 1995 na základe článku 9 ods. 1.

64

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 1054 z 11. októbra 1994 schválila vypovedanie Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied podpísanej v Saná 21. apríla 1985 (č. 95/1985 Zb.). Nóta o vypovedaní bola zaslaná Veľvyslanectvu Jemenskej republiky v Prahe 13. októbra 1994.

Platnosť dohody sa skončila 20. apríla 1995 na základe článku 9 ods. 1.