Oznámenie č. 55/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o ochrane a výmene klasifikovaných informácií

Čiastka 25/2000
Platnosť od 22.02.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 21. januára 2000, na základe článku 16 ods. 1.

55

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. januára 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o ochrane a výmene klasifikovaných informácií.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 21. januára 2000, na základe článku 16 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.