Vyhláška č. 487/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov

Čiastka 197/2000
Platnosť od 31.12.2000 do31.08.2009
Účinnosť od 01.01.2001 do31.08.2009
Zrušený 292/2009 Z. z.

487

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 15. decembra 2000,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 193/1998 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 311/1998 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 406/1998 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 163/1999 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 396/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 sa vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

i) palivá a mazivá a iné technologické náplne strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky pri dovoze týchto strojov a zariadení, maximálne v množstve zodpovedajúcom jednorazovej náplni.“.

2. V § 3 odsek 3 znie:

(3) Na udelenie neautomatickej licencie nemá žiadateľ právny nárok. Neautomatickú licenciu možno udeliť na určitý druh tovaru, na určité množstvo alebo na určitú hodnotu a na určené časové obdobie tak, aby dovoz alebo vývoz tovaru bol v súlade s obchodnopolitickými záujmami Slovenskej republiky a aby súhrn dovezeného alebo vyvezeného množstva alebo hodnoty určitého tovaru nepresiahol v tejto vyhláške stanovené ročné množstvo. Neautomatická licencia sa udeľuje na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohe A časti I, v prílohe B časti I a v prílohách C, D a E.“.

3. V § 4 sa vypúšťa odsek 8.

4. Doterajšie prílohy A, B, C a D sa nahrádzajú novými prílohami A, B, C a D.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Ľubomír Harach v. r.


Príloha A k vyhláške č. 487/2OOO Z. z.

ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze

ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Ročné množstvo Štát pôvodu
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave tona 3500 ČR
2202 vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla alebo aromatické látky a ostatné nealkoholické nápoje okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009 hl 540 000 ČR
2203 00 pivo zo sladu hl 532 000 ČR
6401 až 6405 obuv páry 2 500 000 Čína
7102 diamanty, tiež opracované, ale nemontované, nezasadené karát 0 Sierra Leone

ČASŤ II - AUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Štát pôvodu
Poľnohospodárske a potravinárske výrobky
0102 90 ostatný živý hovädzí dobytok tona všetky štáty
0103 92 živé svine nad 50 kg tona všetky štáty
0104 ovce a kozy - živé tona všetky štáty okrem ČR
0105 živá hydina, t. j. druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky tona všetky štáty
0201 hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty
0202 hovädzie mäso, mrazené tona všetky štáty
0203 bravčové mäso, čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty
0204 mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty okrem ČR
0207 mäso a jedlé droby hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty
0210 mäso a jedlé droby solené, v slanom náleve, sušené alebo údené, jedlé múčky a prášky z mäsa alebo z drobov tona všetky štáty okrem ČR
0301 93 00 živé ryby - kapry tona všetky štáty okrem ČR
0401 mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla tona všetky štáty
0402 mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla tona všetky štáty
0403 cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla, alebo ochutené, alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao tona všetky štáty
0404 srvátka, tiež koncentrovaná alebo obsahujúca pridaný cukor alebo iné sladidla; výrobky skladajúce sa z prírodných zložiek mlieka, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla, inde neuvedené ani nezahrnuté tona všetky štáty
0405 maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky tona všetky štáty
0406 syry a tvaroh tona všetky štáty
0407 00 30 vajcia z hydiny v škrupinách tis. ks všetky štáty
0408 vtáčie vajcia bez škrupín a žltky čerstvé, sušené, varené, tvarované, mrazené alebo inak konzervované ks všetky štáty okrem ČR
0409 00 00 prírodný med tona všetky štáty okrem ČR
0602 20 stromy, zákrsky, kríky a kríčky, tiež vrúbľované, tých druhov, ktoré rodia jedlé ovocie a orechy ks všetky štáty okrem ČR
0602 30 00 rododendrony a azalky, tiež vrúbľované ks všetky štáty okrem ČR
0602 40 ružové kríky, tiež vrúbľované ks všetky štáty okrem ČR
0602 90 41 sadenice lesných stromov ks všetky štáty
0602 90 45 koreňovité odrezky a mladé rastliny stromov, kríkov a kríčkov - okrem lesných ks všetky štáty okrem ČR
0602 90 49 stromy, kríky a kríčky okrem lesných - iné než koreňovité odrezky a mladé rastliny ks všetky štáty okrem ČR
0603 rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené, napustené alebo inak upravené ks všetky štáty
zemiaky, čerstvé alebo chladené: tona všetky štáty
0701 10 00 sadbové    
0701 90 10 na výrobu škrobu    
0701 90 50 nové (od 1. 1. do 30. 6.)    
0701 90 90 ostatné    
0702 00 00 paradajky, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty
0704 90 10 kapusta biela a kapusta červená tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 10 hľuzový zeler tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 30 chren tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 90 ostatné jedlé hľuzy a korene tona všetky štáty okrem ČR
0708 strukoviny, tiež vylúpané, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty
0710 zelenina, tiež varená vo vode alebo v pare, mrazená tona všetky štáty
0711 zelenina dočasne konzervovaná, ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu tona všetky štáty
0806 hrozno, čerstvé alebo sušené tona všetky štáty
0808 10 jablká tona všetky štáty
0808 20 hrušky a dule tona všetky štáty
0809 10 00 marhule tona všetky štáty okrem ČR
0809 30 broskyne vrátane nektáriniek tona všetky štáty okrem ČR
0809 40 slivky a trnky tona všetky štáty okrem ČR
0810 ostatné ovocie, čerstvé tona všetky štáty
0811 ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, mrazené, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla tona všetky štáty
0812 ovocie a orechy dočasne konzervované, ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu tona všetky štáty
0904 20 90 plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta drvené alebo mleté tona všetky štáty okrem ČR
1001 pšenica a súraž tona všetky štáty
1002 00 00 raž tona všetky štáty
1003 00 jačmeň tona všetky štáty
1004 00 00 ovos tona všetky štáty
1005 kukurica tona všetky štáty
1008 pohánka, proso a lesknica kanárska, ostatné obilniny tona všetky štáty
1101 00 pšeničná múka alebo múka zo súraže tona všetky štáty
1102 múky z obilnín, iné ako múky zo pšenice alebo zo súraže tona všetky štáty
1103 krúpy, múka a pelety tona všetky štáty
1104 obilné zrná inak spracované okrem ryže položky 1006; obilné klíčky celé, drvené, vo vločkách alebo mleté tona všetky štáty
1105 múka hladká, múka hrubá, prášok, vločky, granuly a pelety zo zemiakov tona všetky štáty okrem ČR
1106 múka hladká, múka hrubá a prášok zo sušených strukovín položky 0713, zo sága alebo z koreňov a hľúz položky 0714, alebo z produktov kapitoly 8 tona všetky štáty
1107 slad, tiež pražený tona všetky štáty
1108 škroby; inulín tona všetky štáty
1205 00 semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené tona všetky štáty
1206 00 semená slnečnice, tiež drvené tona všetky štáty
1209 99 10 semená lesných stromov tona všetky štáty
1210 chmeľové šuštičky, čerstvé alebo sušené, tiež mleté, v prášku alebo vo forme peliet, lupulín tona všetky štáty okrem ČR
1212 91 cukrová repa tona všetky štáty
1512 slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené tona všetky štáty
1514 olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené tona všetky štáty
1516 tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie tona všetky štáty
1517 margarín tona všetky štáty
1601 00 párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z krvi; potravinové prípravky na podklade týchto výrobkov tona všetky štáty
1602 iné prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo krvi tona všetky štáty
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave tona všetky štáty okrem ČR
1702 30 až 1702 40 glukóza, glukózový sirup a izoglukóza tona všetky štáty okrem ČR
1702 60 ostatná fruktóza a fruktózový sirup tona všetky štáty
1702 90 ostatné cukry vrátane invertného cukru tona všetky štáty
1703 melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru tona všetky štáty
1806 čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao tona všetky štáty
1901 90 11 sladový výťažok s obsahom suchého výťažku 90 % alebo viac hmotnosti tona všetky štáty okrem ČR
1902 cestoviny tona všetky štáty
2001 zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe tona všetky štáty
2004 ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe, mrazená, iná ako produkty položky 2006 tona všetky štáty
2007 džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové pyré a pasty, pripravené varením, tiež osladené tona všetky štáty
2008 ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež s prísadou cukru alebo alkoholu, inde neuvedené tona všetky štáty
2009 ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) a zeleninové šťavy, neskvasené, bez prídavku alkoholu, tiež s prísadou cukru alebo iných sladidiel hl všetky štáty
2101 výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo mate a prípravky na základe týchto výrobkov tona všetky štáty okrem ČR
2102 10 aktívne kvasinky tona všetky štáty okrem ČR
2103 omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčičná múčka a pripravená horčica tona všetky štáty
2104 polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky tona všetky štáty
210500 zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa sirupy ochutené alebo farbené: tona tona všetky štáty všetky štáty
2106 90 30 z izoglukózy    
2106 90 51 z laktózy    
2106 90 55 z glukózy a z maltodextrínu    
2106 90 59 ostatné vody vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtené vody, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidla ani aromatické látky; ľad a sneh: hl všetky štáty
2201 10 11      
2201 10 19      
2201 10 90      
2202 vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla alebo aromatické látky a ostatné nealkoholické nápoje okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009 hl všetky štáty okrem ČR
2203 00 pivo zo sladu hl všetky štáty okrem ČR
2204 víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného alkoholom; hroznový mušt, iný ako položky 2009 hl všetky štáty
2205 vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna, ochutené bylinami alebo inými aromatickými látkami hl všetky štáty
2206 00 ostatné kvasené nápoje; zmesi kvasených nápojov a zmesi kvasených nápojov s nealkoholickými nápojmi, inde neuvedené hl všetky štáty
2207 10 00 etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol. alebo vyšším, etylalkohol a ostatné destiláty denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom: l všetky štáty
2207 20 00 etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 80 % vol.; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje: l všetky štáty
2208 20 destiláty z hroznového vína alebo hroznových výliskov    
2208 30 whisky    
2208 40 rum a tafia    
2208 50 gin a borovička    
2208 60 vodka    
2208 70 likéry a cordialy    
2208 90 ostatné    
2304 00 00 až 2306 pokrutiny a iný pevný odpad tona všetky štáty
2309 prípravky používané na výživu zvierat tona všetky štáty
Tabak a vyrobené tabakové náhradky
2401 nespracovaný tabak; tabakový zvyšok tona všetky štáty
2402 cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky a cigarety z tabaku alebo tabakových náhradiek ks všetky štáty
2403 ostatné tabakové výrobky a tabakové náhrad- ký; „homogenizovaný" alebo „rekonštituovaný” tabak; tabakové výťažky a esencie tona všetky štáty
Nerastné suroviny a výrobky
2501 00 91 soľ vhodná na ľudskú konzumáciu tona všetky štáty okrem ČR
2519 90 10 oxid horečnatý, iný ako pražený prírodný uhličitan horečnatý tona všetky štáty okrem ČR
2519 90 30 spekaná (sintrovaná) magnézia tona všetky štáty okrem ČR
2523 10 00 cementové slinky tona všetky štáty okrem ČR
2523 29 00 portlandský cement - šedý tona všetky štáty okrem ČR
2702 hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu tona všetky štáty
2709 00 90 ropa tona všetky štáty okrem ČR
Ropné produkty
2710 00 27 až benzíny tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 39      
  stredné oleje: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 41 určené na špecifické spracovanie    
2710 00 45 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 41  
2710 00 51 kerozín - palivo pre prúdové motory    
  ťažké oleje - plynové: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 61 určené na špecifické spracovanie    
2710 00 65 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 61  
2710 00 66 na iné účely s obsahom síry nepresahujúcim 0,05 % vrátane motorovej nafty  
2710 00 67 na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,05 %, ale nepresahujúcim 0,2 % vrátane motorovej nafty  
2710 00 68 na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,2 % vrátane motorovej nafty ťažké oleje - vykurovacie: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 71 určené na špecifické spracovanie    
2710 00 72 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 71  
  vykurovacie oleje na iné účely: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 74 s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti    
2710 00 76 s obsahom síry presahujúcim 1 %, ale nepresahujúcim 2 % hmotnosti    
2710 00 77 s obsahom síry presahujúcim 2 %, ale nepresahujúcim 2,8 % hmotnosti    
2710 00 78 s obsahom síry presahujúcim 2,8 % hmotnosti mazacie oleje: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 81 určené na špecifické spracovanie    
2710 00 83 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 81    
2710 00 87 motorové oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie oleje pre turbíny    
2710 00 88 kvapalné oleje na hydraulické účely    
2710 00 89 biele oleje, kvapalný parafín    
2710 00 92 prevodové oleje a redukčné oleje    
2710 00 94 prípravky používané pri obrábaní kovov, pri uvoľňovaní odliatkov z foriem, antikorózne oleje    
2710 00 96 elektrické izolačné oleje    
2710 00 97 ostatné mazacie oleje a ostatné oleje    
Plyn a elektrická energia
2711 11 00 zemný plyn skvapalnený tona všetky štáty okrem ČR
2711 21 00 zemný plyn v plynnom stave tis. m3 všetky štáty okrem ČR
2716 00 00 elektrická energia MWh všetky štáty okrem ČR
Výrobky chemického a garbiarskeho priemyslu
2815 12 00 hydroxid sodný vo vodnom roztoku tona všetky štáty okrem ČR
2817 00 00 oxid zinočnatý, peroxid zinku tona všetky štáty okrem ČR
2849 10 00 karbidy vápnika tona všetky štáty okrem ČR
2914 22 00 cyklohexanón a metylcyklohexanóny tona všetky štáty okrem ČR
3102 10 močovina, tiež vo vodnom roztoku tona všetky štáty okrem ČR
3102 30 dusičnan amónny, tiež vo vodnom roztoku tona všetky štáty okrem ČR
3102 40 zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s inou anorganickou látkou, ktorá nie je hnojivom tona všetky štáty okrem ČR
3105 20 minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce tri hnojive prvky: dusík, fosfor a draslík tona všetky štáty okrem ČR
3505 10 dextríny a iné modifikované škroby tona všetky štáty okrem ČR
3605 00 00 zápalky, iné ako pyrotechnické výrobky položky 3604; Sk všetky štáty okrem ČR
3904 polyméry vinylchloridu alebo iných halogén-olefínov, v primárnych formách tona všetky štáty okrem ČR
4011 10 00 nové pneumatiky z gumy na osobné motorové vozidlá vrátane kombinovaných osobných a dodávkových automobilov a pretekárskych automobilov ks všetky štáty okrem ČR
4011 20 nové pneumatiky na autobusy a nákladné automobily ks všetky štáty okrem ČR
4012 10 30 protektorované pneumatiky na osobné motorové vozidlá ks všetky štáty okrem ČR
4012 10 50 protektorované pneumatiky na autobusy a nákladné automobily ks všetky štáty okrem ČR
4012 20 90 použité pneumatiky ostatné ks všetky štáty okrem ČR
4104 vyčinené kože (usne) hovädzieho dobytka, koni a iných nepárnokopytníkov, odchlpené m2 všetky štáty okrem ČR
  syntetický hodváb z polypropylénu: tona všetky štáty okrem ČR
5402 39 10      
5402 49 91      
5402 59 10      
  umelý hodváb z viskózy: tona všetky štáty okrem ČR
5403 10 00      
5403 31 00      
5403 32 00      
5403 41 00      
5501 90 10 kábel zo syntetického vlákna z polypropylénu tona všetky štáty okrem ČR
5506 90 90 syntetické strižové vlákna z polypropylénu tona všetky štáty okrem ČR
Drevo a drevené výrobky
4401 10 00 palivové drevo (polená, kláty, konáre, viazanice a pod.) m3 všetky štáty okrem ČR
440 1 21 00 drevné štiepky alebo triesky - ihličnaté m3 všetky štáty okrem ČR
440 1 30 drevené piliny, zvyšky a odpad m3 všetky štáty okrem ČR
4402 00 00 drevné uhlie tona všetky štáty okrem ČR
4403 20 10 10 surové drevo ihličnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 20 30 10      
4403 20 90 10      
  surové drevo ihličnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 20 10 90      
4403 20 30 90      
4403 20 90 90      
  surové drevo listnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 91 00 10 dubové    
4403 92 00 10 bukové    
4403 99 10 10 topoľové    
4403 99 50 10 brezové    
4403 99 98 10 ostatné    
  surové drevo listnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 91 00 90 dubové    
4403 92 00 90 bukové    
4403 99 10 90 4403 99 50 90 topoľové brezové    
4403 99 98 90 ostatné    
4410 drevotrieskové dosky m3 všetky štáty okrem ČR
4411 drevovláknité dosky m3 všetky štáty okrem ČR
4418 10 okná, balkónové okná a ich rámy a zárubne ks všetky štáty
4418 20 dvere, ich rámy, zárubne a prahy ks všetky štáty
Textilné výrobky
6203 pánske alebo chlapčenské obleky, komplety, saká, blejzre, nohavice ks okrem EU, EZVO7) a ČR
       
6204 dámske alebo dievčenské kostýmy, komplety, šaty, sukne, nohavice ks okrem EU, EZVO a ČR
6205 pánske alebo chlapčenské košele ks okrem EU, EZVO a ČR
6206 dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky ks okrem EU, EZVO a ČR
Obuv
6401 nepremokavá obuv pár všetky štáty okrem ČR a Číny
6402 ostatná obuv s podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo z plastov pár všetky štáty okrem ČR a Číny
6403 obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo z kompozitnej usne a so zvrškom z usne pár všetky štáty okrem ČR a Číny
6404 obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo z kompozitnej usne a so zvrškom z textilných materiálov pár všetky štáty okrem ČR a Číny
6405 ostatná obuv pár všetky štáty okrem ČR a Číny
Keramické a vláknocementové výrobky
6811 tovar azbestocementový, celulózocementový a podobný tona všetky štáty okrem ČR
   
6904 10 00 tehly m3 všetky štáty okrem ČR
6907 90 99 iba neglazované keramické dlaždice m2 všetky štáty okrem ČR
69089021 glazované keramické dlaždice a obkladačky nepresahujúce hrúbku 15 mm m2 všetky štáty okrem ČR
6908 90 29 glazované keramické dlaždice a obkladačky presahujúce hrúbku 15 mm m2 všetky štáty okrem ČR
Kovy a výrobky z nich
7204 železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady železa alebo ocele v ingotoch tona všetky štáty okrem ČR
   
                                      odpady medené a medený šrot, popoly tona všetky štáty okrem ČR
  obsahujúce hlavne meď:
7404 00      
2620 30 00 odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce hlavne hliník: tona všetky štáty okrem ČR
7602 00      
2620 40 00      
7208 až 72 12 ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele tona všetky štáty okrem ČR
ex 7304 oceľové rúry okrem položiek 7304 39 51, 7304 41, 7304 49, 7304 51 tona všetky štáty okrem ČR
7314 20 rošty, sieťovina, pletivá, zvárané v mieste križovania drôtov tona všetky štáty

ex - niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo

Príloha B k vyhláške č. 487/2000 Z. z.

ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze

ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Ročné množstvo Štát určenia
Živé zvieratá a živočíšne výrobky     
0102 90 05 živý hovädzí dobytok: tona 4 500 všetky štáty
0102 90 21       
0102 90 29       
0102 90 41       
0102 90 49       
0102 90 51       
0102 90 59       
0104 10 10 živé ovce a jahňatá: tona 300 všetky štáty okrem ČR
0104 10 80       
Rastlinné výrobky   
1001 pšenica a súraž tona 3 000 všetky štáty
1002 00 00 raž tona 700 všetky štáty
1003 00 jačmeň tona 500 všetky štáty
1004 00 ovos tona 500 všetky štáty
1005 kukurica tona 10 000 všetky štáty
1101 00 pšeničná múka alebo múka zo súraže tona 20 000 všetky štáty
1102 múky z obilnín, iné ako múky zo pšenice alebo súraže tona 500 všetky štáty
1103 krúpy, múka a pelety tona 500 všetky štáty
1104 obilné zrná inak spracované tona 500 všetky štáty
1205 semená repky tona 500 všetky štáty
2302 otruby, vedľajšie mlynárske výrobky tona 50 000 všetky štáty
Surové kože a usne   
  surové hovädzie kože: tona 1 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
4101 10       
4101 21 00       
4101 22 00       
4101 29 00       
4101 30       
4102 surové ovčie a jahňacie kože tona 500 okrem EÚ, EZVO a ČR
4103 90 00 surové bravčové kože tona 500 okrem EÚ, EZVO a ČR
4104 22 10 hovädzie kože ďalej neupravované ako vyčinené chrómom v mokrom stave (wetblue) tona 1 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
Drahé kovy a drahé kamene   
7102 prírodné diamanty, tiež opracované, ale nemontované, nezasadené karát   okrem EÚ, EZVO a ČR
7106 striebro vrátane zláteného a platinového striebra, surové alebo vo forme polotovaru alebo prachu g   okrem EÚ, EZVO a ČR
7108 zlato vrátane platinového zlata, surové alebo vo forme polotovarov alebo prachu g   okrem EÚ, EZVO a ČR
7109 00 00 základné kovy alebo striebro plátované zlatom, surové alebo opracované len do formy polotovarov g   okrem EÚ, EZVO a ČR
7110 platina, surová alebo vo forme polotovarov alebo prachu g okrem EÚ, EZVO a ČR
7111 00 00 základné kovy, striebro alebo zlato plátované platinou, surové alebo opracované len do formy polotovarov g okrem EÚ, EZVO a ČR
7112 odpad a úlomky drahých kovovg okrem EÚ, EZVO a ČR
Základné kovy a výrobky zo základných kovov 
  surové železo a oceľ v ingotoch alebo v iných základných tvaroch: tona 25 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
7201       
7206       
7204 železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady železa alebo ocele v ingotoch tona 20 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
  ploché valcované výrobky zo železa alebo tona 240 000 Maďarsko
  nelegovanej ocele:     
7208       
7209       
7210       
7211       
7404 00 odpady medené a medený šrot tona 250 okrem EÚ, EZVO a ČR
  odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce hlavne hliník: tona 500 okrem EÚ, EZVO a ČR
7602 00       
2620 40 00       
Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti 
9701 obrazy, maľby a kresby zhotovené ručne, okrem výkresov položky 4906 a ručne maľovaných alebo ozdobených priemyselných výrobkov; koláže a podobné výrobky ks   všetky štáty
9702 00 00 pôvodné rytiny, pôvodné tlače a pôvodné litografie ks   všetky štáty
9703 00 00 pôvodné sochy a súsošia z akéhokoľvek materiálu ks  všetky štáty
9705 00 00 zbierky a zberateľské predmety zoologickej, botanickej, mineralogickej, anatomickej, historickej, archeologickej, paleontologickej, etnografickej alebo numizmatickej hodnoty ks   všetky štáty
9706 00 00 starožitnosti staršie ako 100 rokov ks  všetky štáty

ČASŤ II - AUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Štát určenia
Živé zvieratá a živočíšne výrobky
0103 91 živé svine do 50 kg tona všetky štáty
0103 92 živé svine nad 50 kg tona všetky štáty
0201 a 0202 hovädzie mäso čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty
0203 bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty
0207 mäso a jedlé droby z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty
0402 mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla tona všetky štáty
Rastlinné výrobky
0602 90 41 sadenice lesných stromov ks všetky štáty
0604 91 21 vianočné stromčeky: ks všetky štáty
0604 91 29   
1206 00 slnečnicové semená, tiež drvené tona všetky štáty
1209 99 10 semená lesných stromov kg všetky štáty
Výrobky potravinárskeho priemyslu
1107 slad, tiež pražený tona všetky štáty
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave tona všetky štáty
1703 melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru tona všetky štáty
1901 20 00 zmesi a cestá na prípravu pekárenskeho tovaru položky 1905 tona všetky štáty
2303 zvyšky z výroby škrobu a pod. zvyšky, repné rezky, bagasa a iný odpad z výroby cukru tona všetky štáty
2306 pokrutiny a iný pevný odpad tona všetky štáty
Nerastné suroviny a výrobky
2505 prírodné piesky m3 všetky štáty okremČR
2517 10 10 okruhliaky, štrk, troska a pazúrik m3 všetky štáty okremČR
2517 10 20 vápenec, dolomit a ostatné vápencové kamene m3 všetky štáty okremČR
  lámané alebo drvené 
2517 10 80 ostatné kamene m3 všetky štáty okremČR
2523 29 00 portlandský cement - šedý tona všetky štáty
2716 00 00 elektrická energia MWh všetky štáty okremČR
Surové kože a usne
  surové hovädzie kože: tona EÚ, EZVO a ČR
4101 10   
4101 21 00   
4101 22 00   
4101 29 00   
4101 30   
4102 surové ovčie a jahňacie kože tona EÚ, EZVO a ČR
4103 90 00 surové bravčové kože tona EÚ, EZVO a ČR
4104 22 10 hovädzie kože ďalej neupravované ako vyčinené chrómom v mokrom stave (wetblue) tona EÚ, EZVO a ČR
Drevo a drevené výrobky
4401 10 00 palivové drevo v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formách m3 všetky štáty
4403 20 10 10 surové drevo ihličnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 20 30 10   
4403 20 90 10   
  surové drevo ihličnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 20 10 90   
4403 20 30 90   
4403 20 90 90   
  surové drevo listnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 91 00 10 dubové 
4403 92 00 10 bukové 
4403 99 10 10 topoľové 
4403 99 50 10 brezové   
4403 99 98 10 ostatné   
  surové drevo listnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 91 00 90 dubové   
4403 92 00 90 bukové   
4403 99 10 90 topoľové   
4403 99 50 90 brezové   
4403 99 98 90 ostatné   
Buničina, papier a výrobky z nich
4707 zberový papier (odpad a výmet) a lepenka tona všetky štáty
Drahé kovy a drahé kamene
7102 prírodné diamanty, tiež opracované, ale nemontovane, nezasadené ctm EÚ, EZVO a ČR
7106 striebro vrátane zláteného a platinového striebra, surové alebo vo forme polotovaru alebo prachu g EÚ, EZVO a ČR
7108 zlato vrátane platinového zlata, surové alebo vo forme polotovarov alebo prachu g EÚ, EZVO a ČR
7109 00 00 základné kovy alebo striebro plátované zlatom, surové alebo opracované len do formy polotovarov g EÚ, EZVO a ČR
7110 platina, surová alebo vo forme polotovarov alebo prachu g EÚ, EZVO a ČR
7111 00 00 základné kovy, striebro alebo zlato plátované platinou, surové alebo opracované len do formy polotovarov g EÚ, EZVO a ČR
7112 odpad a úlomky drahých kovov g EÚ, EZVO a ČR
Základné kovy a výrobky zo základných kovov
  surové železo a oceľ v ingotoch alebo v iných základných tvaroch: tona EÚ, EZVO a ČR
7201     
7206     
7204 železné a oceľové odpady a šrot tona EÚ, EZVO a ČR
7404 00 odpady medené a medený šrot tona EÚ, EZVO a ČR
  odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce hlavne hliník: tona EÚ, EZVO a ČR
7602 00     
2620 40 00     
7207 polotovary zo železa alebo nelegovanej ocele tona všetky štáty
7208 až 72 11 ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele tona všetky štáty okrem Maďarska
7212 ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele tona všetky štáty
7213 až 7215 tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele tona všetky štáty
7216 uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele tona všetky štáty
7217 drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele tona Maďarsko
72 18 až 7229 nehrdzavejúca oceľ a hutnícke výrobky z nehrdzavejúcej ocele tona všetky štáty
7301 štetovnice zo železa alebo z ocele tona všetky štáty
7302 konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí zo železa alebo z ocele tona všetky štáty
7304 až 7306 oceľové rúry, rúrky a duté profily tona všetky štáty
7312 splietané lanká, laná, káble zo železa alebo z ocele tona Maďarsko

Príloha C k vyhláške č. 487/2000 Z. z.

ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze do určitých štátov alebo do skupín štátov

ČASŤ I - TEXTILNÝ TOVAR

Číslo kategórie Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Štát určenia
410 tkaniny m2 USA
5111 tkaniny z priadze z mykanej vlny alebo mykaných jemných chlpov zvierat
5112 tkaniny z priadze z česanej vlny alebo z česaných jemných chlpov zvierat tkaniny s obsahom vlnenej prímesi
ex 5007 10 00
ex 5007 90
ex 52 12
ex 5407 91 00 tkaniny s obsahom 36 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných zvieracích chlpov
ex 5407 92 00
ex 5407 93 00
ex 5407 94 00
ex 5408 31 00
ex 5408 32 00
ex 5408 33 00
ex 5408 34 00
ex 5515 13
ex 5515 22
ex 5515 92
ex 5516 31 00
ex5516 32 00
ex5516 33 00
ex5516 34 00
ex 5309 21 tkaniny s obsahom 17 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
ex 5309 29
ex5311 00
6301 20 prikrývky (iné ako elektricky vyhrievané) a cestovné koberčeky z vlny alebo z jemných chlpov zvierat
433 pánske alebo chlapčenské saká, blejzre a komplety ks USA
6103 21 00 pletené alebo háčkované s obsahom 23 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
ex 6103 23 00
ex 6103 29 00
610331 00
ex 6103 33 00
ex 6103 39 00
6203 21 00 iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
ex 6203 23
ex 6203 29
6203 31 00
ex 6203 33
ex 6203 39
435 dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny kabáty, bundy (vrátane lyžiarskych) a podobné výrobky, komplety, kabátiky a blejzre, časti zvrchníkov a kabátikov, lyžiarske odevy a teplákové súpravy pletené alebo háčkované s obsahom 23 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat ks USA
6102 10
ex 6102 30 10
ex 6102 90 10
610421 00
ex6104 23 00
ex6104 29 00
610431 00
ex 6104 33 00
ex 6104 39 00
ex 6117 90 00
6202 11 00 iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
ex 6202 13
ex 6202 19 00
6202 91 00
ex 6202 93 00
ex 6202 99 00
6204 21 00
ex 6204 23
ex 6204 29
6204 31 00
ex 6204 33
ex 6204 39
ex 6211 20 00
ex 6211 41 00
ex 6217 90 00
443 pánske alebo chlapčenské obleky ks USA
6103 11 00 pletené alebo háčkované s obsahom 23 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
ex 6103 12 00
ex6103 19 00
6203 11 00 iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat
ex 6203 12 00
ex 6203 19
3A Kanada
3.1. 6103 11 00 pánske, chlapčenské a detské obleky, pletené alebo háčkované a tkané vrátane večerných spoločenských oblekov ks
6103 12 00
6103 19 00
6203 11 00
6203 12 00
6203 19 00
3.3. 6103 31 až 33 pánske, chlapčenské a detské saká a blejzre, pletené, háčkované a tkané ks
6103 39
6203 31 až 33
6203 39
5 6103 41 až 43 pánske, dámske, chlapčenské, dievčenské a detské ks
6103 49 nohavice, nohavice s náprsenkou, s plecnicami, lýtkové a krátke nohavice, pletené, háčkované a tkané
6104 61 až 64
6104 69
6203 41 až 43
6203 49
6204 61 až 63
6204 69
31A Kanada
31.1. 5112 tkaniny z priadze z česanej vlny alebo z česaných priadzí jemných chlpov zvierat; tkaniny kategórie 5007, 5111, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5515, 5516, 5803, 5901, 5903, 5906, 5907, ktorých základné priadze sú v zmesi hlavne alebo výlučne s česanou vlnou alebo s jemnými chlpmi zvierat, gáza z česanej vlny kg
42A 6302 60 00 toaletná a kuchynská bielizeň zo slučkovej uterákoviny (froté) alebo z podobnej slučkovej textílie z bavlny kg Kanada

ČASŤ II - POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Ročné množstvo Štát určenia
0104 a 0204 živé ovce a jahňatá, mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené tona 4300

ex - niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo špecifikované v názve tovaru

Príloha D k vyhláške č. 487/2000 Z. z.

Příloha 04

Poznámky pod čiarou

1) EU - Európska únia (Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Spolková republika Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia).
EZVO - Európske združenie voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko).