Vyhláška č. 461/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 59 ods. 10 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov

Čiastka 187/2000
Platnosť od 23.12.2000 do31.12.2008
Účinnosť od 01.01.2001 do31.12.2008
Zrušený 447/2008 Z. z.

OBSAH

461

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 12. decembra 2000,

ktorou sa vykonáva § 59 ods. 10 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 59 ods. 10 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 155/1999 Z. z. a zákona č. 450/2000 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Pri pomôckach podľa § 59 ods. 3 a 10 zákona sa cena uvedených pomôcok zohľadňuje najviac v sume:

a) televízor s teletextom16 000 Sk
b) širokopásmový videorekordér (záznam a zobrazenie skrytých titulkov)20 000 Sk
c) rádio, rádiomagnetofón, CD prehrávač7 000 Sk
d) telefón5 000 Sk
e) fax10 000 Sk
f) elektrický krájač1 500 Sk
g) elektrický nôž1 200 Sk
h) kuchynský robot10 000 Sk
i) mixér alebo šľahač3 000 Sk
j) mikrovlnná rúra4 000 Sk
k) práčka10 000 Sk
l) vysávač5 000 Sk
m) osobný počítač (so systémovou jednotkou vrátane mechaniky kompaktných diskov, zvukovej karty, modemu, aktívnych reproduktorov, operačného systému, farebného monitora, klávesnice a myši s podložkou)60 000 Sk
n) tlačiareň k osobnému počítaču6 000 Sk
o) skener s programom na optické rozpoznávanie písma15 000 Sk
p) faxmodem2 500 Sk
r) základné programové vybavenie na spracovanie textov a prístup k internetu a k informačnej sieti14 000 Sk

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Peter Magvaši v. r.