Oznámenie č. 426/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov

Čiastka 176/2000
Platnosť od 08.12.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 28. septembra 2000, na základe článku 9.

426

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. februára 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 28. septembra 2000, na základe článku 9.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.