Oznámenie č. 423/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou vládou o výmene stážistov

Čiastka 175/2000
Platnosť od 08.12.2000
Redakčná poznámka

Zmena článku 1 ods. 1 dohody nadobudla platnosť výmenou nót 18. septembra 2000.

423

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. septembra 2000 došlo k zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou vládou o výmene stážistov týkajúcej sa zvýšenia vekovej hranice stážistov z 30 na 35 rokov veku.

Zmena článku 1 ods. 1 dohody nadobudla platnosť výmenou nót 18. septembra 2000.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a v Národnom úrade práce Slovenskej republiky.