Oznámenie č. 42/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 16/2000
Platnosť od 10.02.2000

42

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 1. januára 2000 do 27. januára 2000 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2000 uzavretá 28. decembra 1999 medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2000 uzavretá 29. decembra 1999 medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na obdobie od 1. januára 2000 do 31. decembra 2001 uzavretá 30. decembra 1999 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

a

Slovenským zväzom spotrebných družstiev.

4. Dodatok č. 4 zo dňa 2. decembra 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 29. júna 1995 medzi Nezávislým odborovým zväzom verejnej cestnej dopravy

a

Asociáciou dopravcov v cestnej doprave.

5. Dodatok č. 1 zo dňa 8. decembra 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa – mzdová časť na rok 1999 uzavretej 5. mája 1999 medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

6. Dodatok č. 3 zo dňa 15. decembra 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 21. januára 1997 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Združením zamestnávateľov SOU s SPV.

7. Dodatok č. 3 zo dňa 16. decembra 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 2000 uzavretej 2. septembra 1997 medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.

8. Dodatok č. 3 zo dňa 17. decembra 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 1999 uzavretej 3. marca 1997 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Združením strojárskych podnikov Slovenska.

9. Dodatok č. 1 zo dňa 20. decembra 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 – 2001 uzavretej 4. decembra 1998 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

10. Dodatok č. 1 zo dňa 20. decembra 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 – 2000 uzavretej 20. apríla 1999 medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

11. Dodatok č. 1 zo dňa 11. januára 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 – 2003 uzavretej 27. januára 1999 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.