Oznámenie č. 353/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 145/2000
Platnosť od 31.10.2000

353

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov medzi ministrom zahraničných vecí Slovenskej republiky a ministerkou zahraničných vecí Spojených štátov mexických z 5. mája 2000 a 12. júna 2000 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi mexickými

(Mexiko 9. augusta 1968, oznámenie č. 113/1970 Zb.)

2. Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov mexických

(Mexiko 15. novembra 1974, oznámenie č. 8/1977 Zb.)

3. Základná dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi mexickými

(Mexiko 20. apríla 1979, oznámenie č. 96/1980 Zb.)

4. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov mexických o leteckej doprave

(Mexiko 14. augusta 1990)

5. Dojednanie medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov mexických o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov

(Praha 24. apríla 1991, oznámenie č. 369/1991 Zb.)

Platnosť Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov mexických o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov (Praha 24. apríla 1991) bola potvrdená výmenou diplomatických nót medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky (14. marca 1997) a Veľvyslanectvom Spojených štátov mexických (12. marca 1999).

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmluvných dokumentov uzavretých po 1. januári 1993.