Oznámenie č. 350/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov vo vzťahu k Ukrajine

Čiastka 144/2000
Platnosť od 31.10.2000
Redakčná poznámka

Platnosť dohody vo vzťahu k Ukrajine sa skončila 28. júna 2000 na základe článku 26 ods. 2.

350

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 140 z 15. marca 2000 schválila výpoveď Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov podpísanej v Prahe 17. decembra 1981 (č. 92/1982 Zb.) vo vzťahu k Ukrajine. Nótu o výpovedi zaslalo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky Veľvyslanectvu Ukrajiny v Bratislave 28. apríla 2000.

Platnosť dohody vo vzťahu k Ukrajine sa skončila 28. júna 2000 na základe článku 26 ods. 2.