Oznámenie č. 342/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o vzájomnej ochrane a výmene utajovaných informácií a materiálov v obrannom priemysle

Čiastka 140/2000
Platnosť od 26.10.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 16. februára 2000, na základe článku 13.

342

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. septembra 1999 bola v Ankare podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o vzájomnej ochrane a výmene utajovaných informácií a materiálov v obrannom priemysle.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 16. februára 2000, na základe článku 13.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.