Oznámenie č. 33/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 3/99 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o predĺžení platnosti zákazu celkovej záruky vydaného Rozhodnutím č. 1/96 a Rozhodnutím č. 2/96 Zmiešaného výboru

Čiastka 13/2000
Platnosť od 08.02.2000
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 2 Rozhodnutie č. 3/99 nadobudlo účinnosť 1. januára 2000.

33

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. decembra 1999 bolo v Lillehammeri prijaté Rozhodnutie č. 3/99 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim" o predĺžení platnosti zákazu celkovej záruky vydaného Rozhodnutím č. 1/96 a Rozhodnutím č. 2/96 Zmiešaného výboru (oznámenie č. 312/1996 Z. z.).

V súlade s článkom 2 Rozhodnutie č. 3/99 nadobudlo účinnosť 1. januára 2000.

Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.