Oznámenie č. 322/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Doplnkového protokolu č. 1/2000 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky k Dohode o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky

Čiastka 131/2000
Platnosť od 10.10.2000
Redakčná poznámka

Doplnkový protokol nadobudol platnosť 23. mája 2000 na základe jeho bodu 3.

322

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. mája 2000 bol v Prahe podpísaný Doplnkový protokol č. 1/2000 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky k Dohode o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky.

Doplnkový protokol nadobudol platnosť 23. mája 2000 na základe jeho bodu 3.

Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.