Oznámenie č. 321/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky

Čiastka 131/2000
Platnosť od 10.10.2000 do30.04.2004
Zrušený 230/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 23. mája 2000 na základe článku 4 ods. 1.

321

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. mája 2000 bola v Prahe podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky.

Dohoda nadobudla platnosť 23. mája 2000 na základe článku 4 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.