Oznámenie č. 320/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov pre priemyselný rozvoj (UNIDO) týkajúcej sa zriadenia Centra UNIDO na podporu investícií v Bratislave

Čiastka 131/2000
Platnosť od 10.10.2000 do19.02.2003
Zrušený 583/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 25. júna 1999, na základe článku 11 ods. 3.

320

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. júna 1999 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov pre priemyselný rozvoj (UNIDO) týkajúca sa zriadenia Centra UNIDO na podporu investícií v Bratislave.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 25. júna 1999, na základe článku 11 ods. 3.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.