Oznámenie č. 312/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uložení Vyhlásenia Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o vydávaní u generálneho tajomníka Rady Európy

Čiastka 130/2000
Platnosť od 07.10.2000
Redakčná poznámka

nadobudlo platnosť 4. mája 2000

OBSAH

312

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. mája 2000 bolo u generálneho tajomníka Rady Európy v Štrasburgu uložené Vyhlásenie Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o vydávaní podpísanému v Štrasburgu 13. februára 1992 (č. 549/1992 Zb.), ktoré nadobudlo platnosť 4. mája 2000.

VYHLÁSENIE

Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o vydávaní

Článok 23

Slovenská republika vyzýva ostatné zmluvné strany, aby svoje žiadosti a pripojené doklady, ktoré nie sú v slovenskom jazyku alebo v jednom z oficiálnych jazykov Rady Európy, zasielali s pripojeným prekladom do jedného z týchto jazykov.