Oznámenie č. 303/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o policajnej spolupráci

Čiastka 127/2000
Platnosť od 04.10.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. septembra 2000 na základe článku 12 ods. 1.

303

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. novembra 1999 bola v Sofii podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o policajnej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 1. septembra 2000 na základe článku 12 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.