Opatrenie č. 217/2000 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Čiastka 94/2000
Platnosť od 13.07.2000 do30.06.2002
Účinnosť od 13.07.2000 do30.06.2002
Zrušený 338/2002 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.07.2000 - 30.06.2002

Pôvodný predpis

13.07.2000