Opatrenie č. 187/2000 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Čiastka 80/2000
Platnosť od 16.06.2000 do31.12.2003
Účinnosť od 01.07.2000 do31.12.2003
Zrušený 601/2003 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2000 - 31.12.2003