Oznámenie č. 117/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vojensko-technickej spolupráci

Čiastka 49/2000
Platnosť od 07.04.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 18. februára 1998, na základe článku 9.

117

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. apríla 1997 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vojensko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 18. februára 1998, na základe článku 9.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.