Redakčné oznámenie č. r1/c137/1999 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 208/1999 Z. z.

Čiastka 137/1999
Platnosť od 04.12.1999 do31.12.2000

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 208/1999 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky č. 126/1999 Z. z.

V prílohe č. 3 má byť namiesto kódu colného sadzobníka „84780” správne uvedeny kód colného sadzobníka „8477 80”.