Oznámenie č. 7/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/98 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o predĺžení platnosti zákazu celkovej záruky vydaného Rozhodnutím č. 1/96 a Rozhodnutím č. 2/96 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“

Čiastka 4/1999
Platnosť od 21.01.1999
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 2 Rozhodnutie č. 1/98 nadobudlo účinnosť 1. januára 1999.

7

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. novembra 1998 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie č. 1/98 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o predĺžení platnosti zákazu celkovej záruky vydaného Rozhodnutím č. 1/96 a Rozhodnutím č. 2/96 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“.

V súlade s článkom 2 Rozhodnutie č. 1/98 nadobudlo účinnosť 1. januára 1999.

Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.