Zákon č. 335/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov

Čiastka 143/1999
Platnosť od 15.12.1999 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2000 do31.12.2004
Zrušený 582/2004 Z. z.