Oznámenie č. 324/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 137/1999
Platnosť od 04.12.1999

324

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov ministrov zahraničných vecí Slovenskej republiky a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z 15. decembra 1998 a 26. januára 1999 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohoda medzi Československom a Veľkou Britániou o vývoze ópia a podobných drog z Veľkej Británie do Československa uzavretá výmenou nót (21. 3./4. 8. 1921)
(Praha 4. augusta 1921)

2. Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych
(Londýn 11. novembra 1924, č. 70/1926 Zb.)

3. Zmluva medzi prezidentom Československej republiky a Jeho Veličenstvom vo vzťahu k Veľkej Británii dopĺňajúca zmluvu z 11. novembra 1924 o uľahčení vykonania právnej pomoci
(Praha 15. februára 1935)

4. Dohoda medzi vládou Československa a vládou Jeho Veličenstva vo Veľkej Británii o vzájomnom uznávaní námorníckych preukazov za náhradu cestovných pasov uzavretá výmenou nót (13. 2./4. 3. 1935)
(Londýn 4. marca 1935)

5. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o vzájomnom udržiavaní vojnových hrobov
(Praha 3. marca 1949)

6. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o leteckých dopravných službách medzi ich krajinami a cez ich územia
(Praha 15. januára 1960, č. 60/1960 Zb.)

7. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti aplikovanej vedy a techniky
(Praha 26. marca 1968, č. 107/1968 Zb.)

8. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o medzinárodnej cestnej doprave
(Praha 10. novembra 1970, č. 82/1971 Zb.)

9. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o implementácii určitých ustanovení zmluvy o extradícii a zmluvy o právnej pomoci vo veciach občianskych z 11. novembra 1924 uzavretá výmenou nót
(Praha 5. – 25. januára 1972)

10. Dohoda o kooperácii medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
(Brno 8. septembra 1972, č. 11/1973 Zb.)

11. Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
(Praha 3. apríla 1975, č. 135/1976 Zb.)

12. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti lekárstva a zdravotníctva
(Praha 23. apríla 1976, č. 105/1976 Zb.)

13. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o vyporiadaní určitých otvorených nárokov a finančných otázok
(Praha 29. januára 1982)

14. Dohoda medzi vládou Česko-slovenskej federatívnej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti školstva, vedy a kultúry
(Londýn 3. apríla 1990, č. 216/1990 Zb.)

15. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o podpore a ochrane investícií s Protokolom
(Praha 10. júla 1990, č. 646/1992 Zb.)

16. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v otázkach boja proti terorizmu, obchodovaniu s narkotikami a organizovanému zločinu a vo všeobecných otázkach bezpečnostnej praxe
(Praha 23. júla 1990)

17. Dojednanie medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zrušení vízovej povinnosti dohodnuté výmenou nót (18. 9. 1990/20. 9. 1990/1. 10. 1990)
(Praha 18. septembra 1990, č. 521/1990 Zb.)

18. Zmluva medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku
(Londýn 5. novembra 1990, č. 89/1992 Zb.)

19. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zriadení a činnosti kultúrnych stredísk
(Londýn 12. decembra 1991, č. 168/1992 Zb.)