Oznámenie č. 289/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou na roky 1999 – 2000

Čiastka 123/1999
Platnosť od 12.11.1999
Redakčná poznámka

Program spolupráce nadobudol platnosť 29. septembra 1999 na základe článku 38 a platí do 31. decembra 2002.

289

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. septembra 1999 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou na roky 1999 – 2000.

Program spolupráce nadobudol platnosť 29. septembra 1999 na základe článku 38 a platí do 31. decembra 2002.

Do textu programu spolupráce možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.